Dyrekcja

Tunell Ayuso Gustavo

Dyrektor Generalny na Polskę / Director de Polonia

González López Andrés

Dyrektor Oddziału w Krakowie / Delegado de Cracovia

Álvarez Morán José Alberto

Dyrektor Oddziału w Lublinie / Delegado de Lublin