Ponad 1 380 kilometrów tuneli przechodzących przez wszelkie struktury geologiczne

Ponad 230 zapór oraz wiele innych projektów hydrotechnicznych

Ponad 13 500 kilometrów dróg i autostrad

Ponad 1 500 mostów o łącznej długości 1 500 kilometrów

Ponad 70 milionów metrów kwadratowych zabudowy mieszkalnej i niemieszkalnej

Ponad 100 instalacji służących uzdatnianiu wody

Ponad 1 380 kilometrów tuneli przechodzących przez wszelkie struktury geologiczne

Ponad 250 zapór oraz wiele innych projektów hydrotechnicznych

Ponad 13 500 kilometrów dróg i autostrad

Ponad 1 500 mostów o łącznej długości 1 500 kilometrów

Ponad 70 milionów metrów kwadratowych zabudowy mieszkalnej i niemieszkalnej

Ponad 100 instalacji służących uzdatnianiu wody


Witamy Dragados

Dragados S.A, firma prowadząca działalność w ponad 40 krajach, należy do grupy ACS, uznawanej na świecie za punkt odniesienia w sektorach budowlanym i świadczenia usług.

Dragados jest międzynarodową firmą budowlaną utworzoną w 1941 r., która specjalizuje się w realizowanych na całym świecie dużych projektach inżynieryjnych takich jak: budowa mostów, dróg i autostrad, tuneli, roboty podziemne, roboty kubaturowe, projekty energetyczne i te związane ze środowiskiem naturalnym, zapory i roboty sanitarne.

Projekty realizowane przez Dragados S.A. wyróżniają się wielkością, wysokim stopniem skomplikowania technicznego, zastosowaniem najnowszych technologii oraz innowacyjnym podejściem do rozwiązywania problemów technicznych.