NASZA MISJA

 • Utrzymanie pozycji światowego lidera.

 • Utrzymywanie się na czołowych miejscach we wszystkich sektorach swojej działalności jako sposób zwiększania konkurencyjności, tworzenia i maksymalizacji wartości dla naszych klientów, a także przyciągania uzdolnionych osób do pracy w organizacji.
 • Spełnianie potrzeb naszych klientów poprzez oferowanie zróżnicowanego zakresu usług, ciągła innowacyjność oraz selektywne inwestowanie w celu poszerzania zakresu oferowanych usług i pola działalności.
 • Ciągłe dążenie do poprawy jakości, bezpieczeństwa i niezawodności oferowanych usług.
 • Powiększanie obecnej bazy klientów poprzez nieustanną aktywność handlową na nowych rynkach.
 • Optymalizacja dochodowości w ramach zarządzania zasobami

 • Wzrost wydajności na poziomie operacyjnym i finansowym.
 • Stosowanie ścisłych kryteriów inwestycyjnych, spójnych ze strategią ekspansji i wzrostu firmy.
 • Utrzymanie stabilnej struktury finansowej, ułatwiającej pozyskiwanie zasobów i utrzymanie ich kosztów na niskim poziomie.
 • Promowanie długoterminowego zrównoważonego wzrostu

 • Poprawa jakości życia obywateli poprzez wkład w rozwój i budowę gospodarki.
 • Przestrzeganie ekonomicznych, społecznych i środowiskowych norm, wprowadzanie innowacji w zakresie działania procedur firmowych oraz postępowanie zgodnie z zaleceniami najważniejszych instytucji krajowych i międzynarodowych. Bycie motorem ekonomicznym poprzez tworzenie stabilnych, godnych i sprawiedliwie opłacanych miejsc pracy.