NASZE WARTOŚCI

Nasze działania są zdecydowanie zorientowane na klienta. Dbamy o budowanie długoterminowych relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Nasza elastyczna oraz zdecentralizowana struktura wspiera odpowiedzialność i przedsiębiorczość pracowników. Cechy te stanowią podstawowe narzędzie maksymalizacji zysków oraz dążenia do doskonałości, która jest niezbędna, by móc oferować klientom najlepsze usługi oraz produkty.

Dragados jest wysoce zaangażowany w zrównoważony rozwój społeczeństwa oraz służenie mu w sposób etyczny oraz efektywny poprzez wpajanie akcjonariuszom i współudziałowcom najważniejszych wartości. Wymagamy od naszych pracowników oraz partnerów biznesowych spełniania najwyższych standardów w tym zakresie.

Te wartości stanowią część kultury Grupy od momentu jej powstania. W przeszłości pozwoliły nam one zdobyć przewagę konkurencyjną, czyli podstawę rozwoju zarówno wczoraj jak i dziś.