PRZEWAGA KONKURENCYJNA

Dragados oferuje wyjątkowe usługi inżynieryjne, posiada umiejętności niezbędne do realizacji wielkich projektów budowlanych oraz znaczące doświadczenie w zarządzaniu złożonymi inwestycjami w trudnych warunkach miejskich.

Współpracując z innymi firmami należącymi do Grupy ACS, Dragados ma wkład w rozwój, budowę oraz zarządzanie innowacyjnymi projektami koncesyjnymi. Dragados jest przygotowany, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na projekty publiczno–prywatne.

Dragados jest w konsekwencji przygotowany do wywiązywania się z różnorodnych umów: począwszy od bycia głównym wykonawcą, poprzez projektowanie, realizację, zarządzanie oraz finansowanie projektów koncesyjnych. To doświadczenie wraz z elastycznością kontraktową pozwoliły Dragados stworzyć globalną bazę klientów.