INNE DUŻE PROJEKTY

Most Alamillo

Sevilla, Hiszpania


Most Alamillo projekt architekta i inżyniera Santiago Calatravy, wyróżnia się dużymi proporcjami i niespotykaną konstrukcją. Jest to obiekt podwieszony o pojedynczym segmencie i jednym pylonie na jednym z końców. Jedyną przeciwwagę dla ciężaru ustroju nośnego jest pylon pochylony w przeciwną stronę pod kątem 32°, usadowiony na jednym z końców ustroju. Nie posiada odciągów. Ustrój nośny mostu stanowi jedna sześciokątna centralna konstrukcja skrzynkowa wykonana z metalu oraz poprzeczne żebra odchodzące od każdego boku w połowie krawędzi ustroju. Na nich układane są główne żelbetowe płyty. Pylon posiada konstrukcję mieszaną, metalową sekcję skrzynkową częściowo wypełnioną żelbetem.

Podstawowe informacje o projekcie
Długość: 200 m
Szerokość: 32 – 34,7 m