INNE DUŻE PROJEKTY

Tunele szybkiej kolei

Madryt–Segovia, Hiszpania


Dragados uczestniczył w rozwoju sieci hiszpańskiej kolei dużych prędkości. Na szczególną uwagę zasługuje budowa tunelu Guadarrama, który jest piątym najdłuższym tunelem kolejowym na świecie (28,4 km długości). Innymi ciekawymi obiektami, przy których budowie współpracował Dragados, są tunel Pajares w Asturii, Pertus na granicy francusko–hiszpańskiej oraz Abdalajis na linii Kordoba – Malaga. Wszystkie te tunele są tunelami bliźniaczymi, które łączą się galeriami. Zostały one wydrążone podwójnymi tarczami oraz obudowane elementami różnej grubości w zależności od typu drążonego materiału. Ich wewnętrzna średnica jest nie mniejsza niż 8,5 m.

Podstawowe informacje o projekcie
Średnica wykopu: 9,51 m.
Długość: 2 x 28.400 m
Objętość wykopu: 4.075.000 m
Średnica wewnętrzna: 8,50 m