INNE DUŻE PROJEKTY

Zapora Portuguese

Portoryko, USA


Projekt obejmował budowę zapory łukowo–grawitacyjnej w Ponce, wykonanej przy użyciu technologii betonu wałowanego. Zapora ma 67 m wysokości, 375 m długości u korony, a także integralny przelew stokowy. Projekt obejmował również budowę drogi dojazdowej do korony zapory, konstrukcji odbiorczej oraz zaworowni z pomieszczeniem kontrolnym. Projekt wymagał użycia 267.000 m3 betonu wałowanego. Ograniczenia termiczne dla robót betoniarskich wymagały instalacji systemu chłodzenia kruszywa gruboziarnistego (tuneli wody lodowej) i wytwornicy lodu płatkowego. Warunki klimatyczne oraz sytuacja dostępności materiałów stworzyły potrzebę budowy i obsługi urządzeń pomocniczych, takich jak zakład przeróbczy kruszywa, instalacje do płukania piasku, wysokoprędkościowy przenośnik betonu oraz dwie otaczarnie na terenie budowy.

Podstawowe informacje o projekcie
Wysokość: 67 m
Długość korony: 375 m
267.000 m3 betonu wałowanego