INNE DUŻE PROJEKTY

Autostrada Baixo Alentejo

Sines–Beja, Portugal


Budowa autostrady łączącej miasta Sines i Beja obejmuje 85 km nowych konstrukcji, rozbudowę 43 km drogi oraz modernizację kolejnych 220 km dróg istniejących na tym obszarze.

Podstawowe informacje o projekcie
263 km