INNE DUŻE PROJEKTY

Autostrady R–2, R–3 i R–5

Madryt, Hiszpania


Budowa czterech odcinków dwu i trzypasmowych płatnej autostrady na wjeździe do Madrytu. R–3 (33,9 km) oraz węzeł autostrady A–3, a także modernizacja połączenia autostrady A–3 z drogą M–220; R–5 (30,9 km), z wiaduktami na autostradzie M–45 oraz drodze M–506; • Obwodnica M–50 (29,3 km) pomiędzy M–409 a N–VI; R–2 oraz obwodnica M–50 pomiędzy A–1 a A–2 (80,4 km). Na wszystkich odcinkach wybudowano liczne wiadukty, tunele budowane metodą odkrywkową, punkty poboru opłat oraz miejsca obsługi podróżnych.

Podstawowe informacje o projekcie
145,2 km