INNE DUŻE PROJEKTY

Most Waterford

Waterford, Ireland


Most Waterford jest mostem podwieszonym o konstrukcji zespolonej. To największy most w Irlandii pod względem rozpiętości i wysokości. Na jedynym pylonie podwieszone jest główne przęsło oraz przęsła odciążające. Szkielet utworzony z belek i płyty żelbetowej tworzy zespolony ustrój nośny. Przęsło główne, nad rzeką, zostało przerzucone w zwisie.

Podstawowe informacje o projekcie
Rozpiętości: 42 – 66,5 – 91,5 – 230 – 35 m
Szerokość: 22,8 – 28,8 m