INNE DUŻE PROJEKTY

Zapora Beni–Haroun

Wilaya de Mila – Algieria


Zapora Beni–Haroun położona jest w dolinie rzeki El–Kebir w miejscowości Mila, 70 km na zachód od Konstantyny w Algierii. Jest to zapora ciężka wykonana z betonu wałowanego o maksymalnej wysokości 118 m, o koronie długości 714 m i pojemności zbiornika 963 hm3. Swego czasu była to największa zapora w Europie pod względem objętości betonu wałowanego (1.600.000 m3) i całkowitej objętości użytego betonu (1.900.000 m3). Zastosowanie: nawadnianie, zaopatrywanie w wodę oraz kontrola przypływów wody.

Podstawowe informacje o projekcie
Wysokość: 118 m
Długość: 714 m
Objętość całkowita: 1.900.000 m3
Objętość betonu wałowanego: 1.600.000 m3