INNE DUŻE PROJEKTY

S8

Łodź, Poland


Budowa drogi ekspresowej S8 Syców-Kępno-Sieradz-A1(Łódź) odc. III: droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu i szerokim pasie rozdziału, przewidzianym na trzeci pas ruchu w każdym kierunku. Zbudowano dwa MOP, 7 wiaduktów, 1 przejazd pod drogą, 2 przejścia dla zwierząt, oprócz tego przebudowano drogi lokalne oraz zbudowano 30 dróg serwisowych. Odcinek rozpoczyna się za węzłem "Wieruszów", biegnie równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 8 po jego północnej stronie i ciągnie się aż do węzła Wieluń. Budowa drogi ekspresowej na odcinku węzeł Walichnowy- Wrocław (A1) odc. 5 obejmuję budowę trzech Węzłów - węzeł „ Sieradz Wschód”, węzeł „ Zduńska Wola”, węzeł „ Zduńska Wola Karsznice” w tym budowę dwóch łączników od Węzłów, miejsce Obsługi Podróżnych, przebudowę dróg poprzecznych, budowę dróg dojazdowych. Odcinek przebiega przez naturalne przeszkody tj. rzekę Żeglinę, rzekę Wartę, rzekę Grabię i rzekę Końską. Budowa drogi ekspresowej S8 odc. 6&7 obejmuję budowę prawie trzynasto-kilometrowego odcinka drogi S8 wraz z łącznikiem węzła „Róża" i węzeł „Łask”, a także przebudowę dróg krajowych, powiatowych i gminnych. W sumie 17 obiektów mostowych w tym przejścia dla zwierząt oraz wiadukty.

Podstawowe informacje o projekcie
Długość: 59,2 km.