INNE DUŻE PROJEKTY

Południowa obwodnica M–30

Madryt, Hiszpania


Wewnętrzna obwodnica Madrytu – M30– otacza 42 km² centrum miasta, czyli teren zamieszkany przez milion osób. Przebudowa południowego odcinka wymagała poprowadzenia jezdni w dwóch jednokierunkowych tunelach, każdy o trzech pasach ruchu szerokości 3,5 m: szerokość pobocza prawego to 0,5 m, zaś lewego 0,8. Pobocza mogą zostać wykorzystane jako przejazdy w sytuacjach awaryjnych. Do wykonania tego projektu niezbędne było skonstruowanie tarczy EPB o średnicy 15,01 m, światowy rekord w 2004 r. Obudowa tunelu została wykonana z prefabrykowanych klińców o 60 cm grubości y 2 m długości. Średni postęp prac dla tuneli o długości 3 660 m wynosił 18,3 m/dzień, a w szczytowych momentach 46 m w 24 godz. Płyta ślizgowa została wykonana jednocześnie z wykopem dzięki prefabrykowanym płytom, które były kładzione na rantach wykonanych in situ. Tunele łączą się korytarzami, które w razie pożaru umożliwiają ewakuację, jak również dostęp do niższego poziomu na którym poruszają się pojazdy uprzywilejowane.

Podstawowe informacje o projekcie
Długość: 3 600 m
Średnica wykopu: 15,01 m (światowy rekord EPB 2006)
Objętość wykopu: 636.000 m
Średnica wewnętrzna: 13,45 m