INNE DUŻE PROJEKTY

Crossrail C–305

Londyn, Wielka Brytania


Crossrail Limited (CRL) jest filią TFL (Transport for London) stworzoną w celu wybudowania nowej linii kolei podmiejskich o długości 118 km biegnącej od Maidenhead i Heathrow (zachód) do Shenfield i Abbey Wood (wschód). 21 km biegnie pod ziemią pod centrum Londynu (w sumie są to 42 km, ponieważ jest to tunel dwukanałowy). Przewidziano budowę 37 stacji. Projekt C–305 składa się z trzech odcinków bliźniaczych, dwukanałowych tuneli, czyli w sumie 23,6 km do wydrążenia 4 tarczami EPB. – Drive Y: 8,2 km tunelu dwukanałowego między Limmo Peninsula i Farringdon Station, – Drive Z: 2,7 km tunelu dwukanałowego między Stepney Green i Pudding Mill Lane, – Drive G: 0,9 km tunelu dwukanałowego między Limmo Peninsula i Victoria Dock. Odcinki te drążone są głównie w formacji gliniastej zwanej “London Clay”, a także „Lambeth Group” utworzonej ze żwiru, piasku, gliny oraz mułu, które stykają się punktowo z “Thanet sand” zbudowanego ze słabogliniastych piasków. Projekt obejmuje również budowę korytarzy, rozwidleń, skrzyżowań i innych struktur, przy zastosowaniu metod konwencjonalnych.

Podstawowe informacje o projekcie
Długość: 2 x (8 200 m + 2 700 m + 900 m)
Średnica wykopu: 7,10 m
Objętość wykopu: 934.000 m
Średnica wewnętrzna: 6,20 m