INNE DUŻE PROJEKTY

Stacja uzdatniania wody Almoguera–Algodor

Madryt, Hiszpania


Projekt i budowa sieci zaopatrzenia w wodę pitną miejscowości położonych na południe od Madrytu o wydajności 207.360 m3/d. Woda pochodząca ze zbiorników Entrepeñas i Buendía przekracza zawartość siarczanów określoną w Real Decreto 140/2003. W celu wyeliminowania siarczanów wybrano wiodącą technologię opartą na membranach ultrafiltrujących i osmozie odwróconej.

Podstawowe informacje o projekcie
207.360 m3/dzień
Oczyszczanie fizyczno–chemiczne
Dekantacja
Membrany ultrafiltrujące
Membrany osmozy odwróconej