INNE DUŻE PROJEKTY

Oczyszczalnia ścieków La Gavia

Madryt, Hiszpania


Projekt i budowa oczyszczalni dla pd–wsch Madrytu dla 700.000 mieszkańców, o przepływie 172.800 m³/d, połączenie z dwoma istniejącymi kolektorami oraz dopływem oczyszczonej wody do rzeki Manzanares. Zamontowane agregaty kogeneracyjne sprawiają, że obiekt osiąga maksymalną wydajność energetyczną.

Podstawowe informacje o projekcie
172.800 m3/d
700.000 mieszkańców
Oczyszczanie fizyczno–chemiczne
Osadniki wstępne
Proces biologicznego oczyszczania, eliminowanie składników odżywczych metodami biologicznymi