INNE DUŻE PROJEKTY

Most Stulecia

Sevilla, Hiszpania


Most Stulecia był swego czasu trzecim mostem w Hiszpanii pod względem rozpiętości. Wyróżnia się on niezwykłą konstrukcją pylonów na konstrukcji mieszanej części podwieszonej oraz użyciem wielu elementów betonowych prefabrykowanych: owe elementy były do tej pory niespotykane w mostach o podobnej charakterystyce. Zasadniczy odcinek jest podwieszony, a jego główny segment ma rozpiętość 265 m. Z dwóch jego stron umieszczono dwa pylony mierzące prawie 110 m wysokości. Ustrój nośny jest podwieszony z dwóch boków. Tworzą go podłużne belki skrzynkowe, od których odchodzą odciągi oraz szkielet utworzony z podłużnych i poprzecznych belek, na których spoczywają płyty. Płyta betonowana jest in situ. Wszystkie belki oraz płyty są prefabrykowane.

Podstawowe informacje o projekcie
Rozpiętość (wiadukt główny): 48–102–265–102–48 m
Długość wiaduktów: 940 – 565 (główny) – 512 m
Szerokość: 22 m
Prześwit pionowy: 45 m