INNE DUŻE PROJEKTY

Zapora Calaveras

Kalifornia, USA


Zapora Calaveras będzie jedną z największych zapór wybudowanych w stanie Kalifornia w ciągu ostatnich 30 lat. Zastąpi ona istniejącą dotąd zaporę, która funkcjonuje od roku 1925. Nowa zapora liczyć będzie 67 m wysokości, 370 m długości u korony i 360 m szerokości u podstawy. Budowa nowej zapory oraz przelewu wymagać będzie ponad 3,5 mln m wykopu, zaś do budowy nasypu niezbędne będzie wykonanie 2,7 mln m materiału. Zapora zaprojektowana została, aby wytrzymać wstrząsy sejsmiczne wynoszące 7,25 stopni, wywołane przez uskok Calaveras – aktywny uskok tektoniczny usytuowany w odległości 450 m od osi zapory. Utrzymanie obecnego dopływu wody podczas realizacji projektu stanowi kluczowy warunek umowy, zaś obecność występujących w przyrodzie materiałów azbestowych warunkuje prace wykopowe, roboty nasypowe oraz rozwój składowisk odpadów.

Podstawowe informacje o projekcie
Wysokość: 67m
Długość korony: 370m
Objętość wykopu: 3.500.000 m