INNE DUŻE PROJEKTY

Oczyszczalnia ścieków Baix Llobregat

Barcelona, Hiszpania


Projekt i budowa oczyszczalni dla 2.275.000 mieszkańców o przepływie 420.000 m3/dzień, która stanowi jeden z największych obiektów w Europie. Podkreśla się znaczenie, jakie posiada wykorzystywanie uzdatnionej wody dla ochrony środowiska. Pozwala ona na utrzymanie przepływu rzeki Llobregat, meliorację terenów rolnych oraz zachowanie terenów podmokłych delty.

Podstawowe informacje o projekcie
Oczyszczalnia ścieków BAIX LLOBREGAT (Barcelona)
420.000 m3/dzień
2.275.000 mieszkańców
Wstępna obróbka 8 dopływów; przepływ całkowity 14,5 m3/s
12 osadników wstępnych