INNE DUŻE PROJEKTY

East Side Access

Nowy Jork, USA


Projekt The East Side Access (ESA) umożliwił pasażerom podmiejskich linii kolejowych Long Island (LIRR) bezpośrednie połączenie z dworcem Grand Central na Manhattanie. Dwa z przetargów wygrał Dragados. Pierwszy zakładał budowę czterech tuneli na dwóch poziomach, o łącznej długości 7 300 m, od 63. ulicy na Manhattanie do stacji Grand Central. Tunele zostały wydrążone dwiema tarczami o średnicy 6,7 m. Był to pierwszy realizowany metodą TBM projekt linii metra w Nowym Jorku od ponad 30 lat. Drugi kontrakt przewidywał wykop i obudowę dwóch komór (18 x 18 x 457 m) pod Grand Terminal Central wraz z tunelami i korytarzami. Znaczna część fundamentów budynku Metlife musiała zostać przemieszczona, a jego obciążenia przeniesione tak, by umożliwić wykop ramp. Fundamenty emblematycznego budynku Hemsley musiały zostać podparte i zabezpieczone podczas prac budowlanych. Oba projekty pozwoliły na zoptymalizowanie wykopów komór poprzez użycie tarcz, które, podwajając swoją pracę, zminimalizowały użycie ładunków wybuchowych i wrębiarek, co przełożyło się na szybsze i bezpieczniejsze wykonanie.

Podstawowe informacje o projekcie
Wykop przy pomocy TBM: 7 300 m
Objętość wykopu: 650.000 m