Porty

Dragados od początku swojej działalności jest firmą budowlaną zorientowaną na obiekty morskie, wyspecjalizowaną w projektach oraz pracach budowlanych na morzu, dysponującą wiedzą, technologią oraz specjalistycznymi urządzeniami niezbędnymi do rozwoju infrastruktury portowej na całym świecie.

Na przestrzeni czasu, przy wsparciu Działu Technicznego, firma zdołała wyróżnić się zarówno jakością swoich prac przy obiektach morskich i portowych, jak i terminową realizacją tych kontraktów, charakteryzujących się wysokim stopniem skomplikowania technicznego oraz szczególnymi potrzebami na etapie procesu budowlanego.

Na przełomie XX i XXI wieku okresu wielkich inwestycji portowych w Hiszpanii, Dragados budował nowe porty oraz wykonywał najważniejsze rozbudowy tych istniejących. Budował też falochrony oraz liczne doki, poprawiając infrastrukturę dla rosnącego ruchu morskiego, szczególnie kontenerów, itp. Wiele z kontraktów ze względu na szczególne warunki geograficzne oraz meteorologiczne, stało się punktami odniesienia dla innych budów morskich na całym świecie.

Dragados brał udział w 543 projektach, które ogólnie sklasyfikować można jako prace budowlane na morzu. Ze względu na typologię, kontrakty te możemy podzielić na ponad:

  • 57 inwestycji rozbudowy oraz budowy nowych portów
  • 173 pomostów cumowniczych, miejsc do cumowania, razem z prawie 3000 skrzyń żelbetowych.
  • 17 nowych doków portowych
  • 100 km wałów oraz falochronów
  • 31 kontraktów na prace w części lądowej
  • 200 mln m3 urobku z bagrowania
  • 93 roboty nadbrzeżne – promenady nadmorskie oraz plaże
  • 54 km rur wylotów kanałów oraz przewodów
  • budowa instalacji dla 6 stoczni – m.in. suche doki oraz wyciągi
  • udział przy budowie 19 mostów o specyficznych cechach wynikających z ograniczeń podyktowanych częściowym lub całkowitym osadzaniem fundamentów słupów w morzu.

Wybrane projekty

Falochron portu zewnętrznego w Abra - Bilbao, Spain

Pierwsza inwestycja portu zewnętrznego w Bilbao (Abra). Jest to pierwszy duży zewnętrzny falochron zbudowany na Morzu Kantabryjskim: ma długość 2 444 metrów i zanurzenie do 33 metrów. Jeden z odcinkó... widok »

Dok pływający w porcie Condamine - Mónaco, Mónaco

Największy na świecie dok pływający stworzony do cumowania statków wycieczkowych, których długość przekracza 200 m. Dok ma długość 352,75, szerokość 28 m oraz wysokość... widok »

Rozbudowa portu Hayovel - Ashdod, Israel

Wykonanie dodatkowych 1.150 m falochronu w postaci wału z osłoną z bloków Antifer (16 m³). Zasypka do konstrukcji terenu lądowego o powierzchni 50 Ha oraz wyrobek z bagrowania: 3,2 mln m³. Inwestycja przewidywa... widok »

Rozbudowa portu w Gijón - Gijón, España

Rozbudowa portu polegała na budowie nowego falochronu, który podzielony jest na trzy odcinki: falochron Torres o długości 1 433 m osłonięty blokami ważącymi do 145 t; falochron północny o dłu... widok »